اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول
علی غلامی
علی غلامی دانشیار دانشگاه امام صادق علیه السلام

حقوق جزا و جرم‌شناسی

  • 1355gholamigmail.com
سردبیر
توکل حبیب زاده
توکل حبیب زاده دانشگاه امام صادق علیه السلام

حقوق بین الملل

  • t_habibzadehisu.ac.ir
مدیر داخلی
محمد هاشمی سیاوشانی
محمد هاشمی سیاوشانی مدیر داخلی

حقوق عمومی

  • moh.hashemi74gmail.com
اعضای هیات تحریریه
حمید بهرامی احمدی
حمید بهرامی احمدی دانشگاه ولیعصر

حقوق خصوصی

  • bahramy.hamidgmail.com
خیرالله پروین
خیرالله پروین دانشگاه تهران

حقوق عمومی

  • khprvinut.ac.ir
محمدجواد جاوید
محمدجواد جاوید دانشگاه تهران

حقوق عمومی

  • jjavidut.ac.ir
رضا موسی ‎زاده
رضا موسی ‎زاده دانشکده امورخارجه

حقوق بین الملل

  • rmousazadeh8gmail.com
سیدمصطفی سعادت‎ مصطفوی
سیدمصطفی سعادت‎ مصطفوی دانشگاه امام صادق علیه السلام

حقوق خصوصی

  • m.mostafaviisu.ac.ir