بررسی الزامات داوری ویدئوکنفرانسی در ایران با مقایسه با مراکز داوری آمریکا برای حل معضل کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتریحقوق خصوصی دانشگاه قم

2 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه قم

10.30497/leg.2020.75496

چکیده

شیوع ویروس کووید-19 بحران جهانی بی‌سابقه است که حتی مراکز داوری در دنیا را به چالش کشانده است. امروزه، مراکز پیشرفته داوری در جهان مجبور به ایجاد تغییرات سریع در نحوه عملکرد خود و استفاده از داوری مجازی شده‌اند و اکنون با ابزار کنفرانس از راه دور به جلو حرکت می‌کنند. مراکز داوری ایرانی نیز نیازمند استفاده از انواع داوری مجازی به خصوص داوری ویدئوکنفرانسی هستند. اما صرف استفاده از فناوری مزیت نخواهد بود چنانچه اصول دادرسی مانند اصل تناظر و رازداری رعایت نشود یا امکان مدیریت زمان و هزینه داوری وجود نداشته باشد. هم اکنون مراکز داوری آمریکا از داوری ویدئو کنفرانسی به عنوان راه حلی در مقابله با معضل کرونا استفاده می‌کنند و در این راستا دستورالعمل‌هایی مختلفی صادر نموده‌اند. مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران نیز راهنمایی برای برگذاری جلسات داوری مجازی صادر کرده است. اکنون این پرسش مطرح است که با وجود چالش‌هایی مانند افشاء اطلاعات کاربران، ضایع شدن حقوق یک طرف و اختلالات فنی، برای مدیریت داوری در فضای ویدئو کنفرانسی باید چه اقداماتی انجام پذیرد تا اختلافات به بهترین وجه پایان یابد. این پژوهش با رجوع به دستورالعمل‌های مراکز داوری آمریکا و مقایسه آن با راهنمایی‌های مرکز داوری اتاق ایران به این پرسش پاسخ می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1399