درآمدی بر هزینه های دولت در اسلام

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

-

10.30497/leg.2020.75493

چکیده

دولت ها همواره یکی از مهم ترین نهادهای سیاسی بوده اند که وظیفه هدایت جامعه و رفع نیازهای عمومی مردم را بر عهده داشته اند. در واقع سیاست های هر دولت را می توان از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر تحولات و جریانات آن جامعه دانست. از مهم ترین ابعاد این سیاست، سیاست های اقتصادی است که در تناسب با اهداف هر جامعه‌ تنظیم و اجرا می گردد و به عبارتی بیانگر اهداف و خط و مشی آن جامعه است. از آن جایی که در جامعه اسلامی هدف غایی رسیدن به معرفت الهی است، توجه توأمان به ابعاد اخروی و دنیوی ضروری است. همچنین اشراف دولت بر وظایف گسترده خود در این دو بعد گامی مهم در جهت تحقق اهداف جامعه اسلامی تلقی می شود. بر همین اساس یکی از مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی در اسلام، «هزینه‌های دولت» است که از صدر اسلام تاکنون موضوعی حیاتی و موردتوجه بوده است. آنچه در این نوشتار بدان پرداخته می‌شود، بررسی این هزینه ها بر اساس منابع روایی و آرای فقها و متفکرین اسلامی است و تلاش بر این بوده که خواست‌ها و انتظارات اسلام در مورد هزینه‌های دولت اسلامی و محل‌های آن، مشخص و تبیین گردد.

کلیدواژه‌ها


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1399