سیری در تحولات و آسیب شناسی نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات قوه مجریه

نوع مقاله : مقاله تخصصی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد حقوق عمومی

کلیدواژه‌ها