قاچاق سازمان یافته کالا در حقوق کیفری ایران

نوع مقاله : مقاله تخصصی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه شهید بهشتی (ره)

2 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی

کلیدواژه‌ها