شرط عدم توالد در نکاح دائم در حقوق ایران و فقه امامیه

نوع مقاله : مقاله تخصصی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی رحمة الله علیه

2 دانشجوی دکتری دانشگاه شیراز

کلیدواژه‌ها