رویکردی نوین به مبحث مالیت: مالیت استقبالی در فقه و حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله تخصصی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

کلیدواژه‌ها