تعیین قانون حاکم بر اهلیت بیگانگان مقیم در خاک ایران

نوع مقاله : مقاله تخصصی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی

کلیدواژه‌ها