بررسی تحولات احکام مرور زمان در حقوق کیفری ایران

نوع مقاله : مقاله تخصصی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(علیه السلام)

2 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

چکیده

     مهمترین موضوعی که در اعمال مقررات مرور زمان باید به آن توجه داشت، مبدأ مرور زمان در جرائم و مجازات‌هاست. مبدأ مرور زمان تاریخی است که به موجب قانون تعیین می‌شود و از همان تاریخ محاسبه مدت مرور زمان بر جرم یا مجازات آغاز می‌گردد. با تنوع انواع جرائم، تعیین این تاریخ مستلزم دقت نظر بسیار است. در عین حال ممکن است مرور زمان بر اثر هر اقدام تعقیبی و تحقیقی قطع گردد لذا مدت قبلی نباید در احتساب مرور زمان جدید منظور شود برخلاف تعلیق مرور زمان که زمان سپری شده قبل از تعلیق، بابت مرور زمان قانونی احتساب خواهد شد. شناخت دقیق اقدامات قاطع مرور زمان و آثار قطع آن و در عین حال علل تعلیق مرور زمان با امعان نظر به تحولات قانون مجازات جدید از دیگر مباحث مطروحه در این مقاله می‌باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این رساله توصیفی و تحلیلی است، که از طریق مراجعه به منابع فقهی- حقوقی موجود در کتابخانه ها، رساله های دکتری و مقالات در صدد بررسی این سوال هستیم که آیا تحولات نهاد مرور زمان توانسته مشکل تزاید پرونده های کیفری رو حل و فصل نماید؟

کلیدواژه‌ها

1.    اردبیلی، محمد علی(1392)، حقوق جزای عمومی، تهران: میزان
2.    آخوندی، محمود(1388)، آیین دادرسی کیفری، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ج1
3.    آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری(1367)، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، ج 1، چ 1
4.    سبزواری نژاد، حجت(1392)، حقوق جزای عمومی، مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، تهران: جنگل، جاودانه، ج2
5.    عزیزی، امیر مهدی(1392)، شرح قانون مجازات عمومی بخش کلیات حقوق جزای عمومی1،2،3، تهران: مجد،
6.    زراعت، عباس، حاجی‌زاده، حمیدرضا، متولی جعفرآبادی، یاسر(1383)، قانون آئین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی، تهران: خط سوم
7.    زراعت، عباس(1392)، حقوق جزای عمومی۳ ، مجازات‌ها و اقدامات تأمینی بر اساس قانون مجازات اسلامی،1۳۹۲  ، تهران: جنگل، ج 2
8.    نوربها، رضا(1375)، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران: انتشارات کانون وکلای دادگستری، چ 1
9.    نوربها، رضا(1389)، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران: نشر کانون وکلای دادگستری مرکز، چ 1
10.  صانعی، پرویز(1371)، حقوق جزای عمومی، تهران: انتشارات گنج دانش،ج 1
11.  باری، مجتبی(1393)، یادداشت هایی بر قانون مجازات اسلامی(مصوب 1392)، تهران: کتاب آوا
12.  الهام، غلامحسین، برهانی، محسن(1393)، درآمدی برحقوق جزای عمومی : واکنش در برابر جرم، تهران: میزان
13.  ساکی، محمد رضا(1392)، حقوق جزای عمومی (با لحاظ قانون جدید مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و اصلاحات تجدیدنظر کلی)، تهران: جنگل
14.  آشوری، محمد(1380)، آیین دادرسی کیفری، ، تهران: سمت، ج 1
15.  آشوری، محمد(1384)، آیین دادرسی کیفری، تهران: سمت، ج 1، چ 9
16.  لارگیه، ژان(1378)، آیین دادرسی کیفری فرانسه، ترجمه حسن کاشفی، تهران: گنج دانش،
17.  جوانمرد، بهروز(1389)، فرآیند دادرسی در حقوق کیفری ایران، تهران: بهنامی، چ 1
18.  حق پناهان، عباس(1393)، ‏‫بررسی و تحلیل حقوقی و جرم‌شناختی قانون مجازات اسلامی (در نظم حقوقی نوین)، تهران: جاودانه، جنگل
19.  شیرمحمدی، اصغر(1393)، حقوق جزای عمومی مطابق با قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تهران: جاودانه، جنگل
20.  مصدق، محمد(1394)، آیین دادرسی کیفری، تهران: جنگل، جاودانه