بررسی محدودیت‌‌های خسارت تنبیهی در حقوق ایالات متحد آمریکا

نوع مقاله : مقاله تخصصی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه عدالت

چکیده

خسارت تنبیهی نهادی ریشه دار در حقوق کامن لا است که اگرچه در حقوق ایران در مورد آن نص قانونی وجود دارد ولی صرفاً در دعاوی مدنی علیه برخی دولت های خارجی کاربرد دارد در واقع در حقوق داخلی ایران مورد پذیرش قرار نگرفته است. به این مناسبت آثاری در مورد امکان پذیرش و رد آن در حقوق ایران به زبان فارسی نگاشته شده است و بعضاً ورود این مفهوم حقوقی به حقوق ایران توصیه شده است. در این راستا توجه به محدودیت هایی که در کشور ایالات متحد آمریکا در سال های اخیر در مورد خسارت تنبیهی اعمال شده است می تواند کمک شایانی به پژوهشگران این حوزه بنماید. چراکه بررسی این محدودیت-ها پس از سال ها تجربه ی اجرای خسارت تنبیهی در این کشور طرح شده است و در راستای رفع برخی از مشکلات ناشی از خسارت تنبیهی به ویژه انتقادات نسبت به داراشدن بلاجهت خواهان در دعاوی خسارت تنبیهی و نیز نادیده گرفتن حقوق خوانده در این دعاوی بوده است. بنابر این گزاره، ورود خسارت تنبیهی به حقوق ایران در شکل خالص آن و بدون اعمال چنین محدودیت هایی دور از تدبیر و حکمت قانون گذاری خواهد بود. در مقاله ی حاضر با بررسی پنج عنوان از مهم ترین محدودیت هایی که در50 ایالت متحد آمریکا و در مورد خسارت تنبیهی اعمال می شود، سعی شده تا چهره ای از اصلاحات نهاد خسارت تنبیهی در حقوق آمریکا ارائه شود. این محدودیت ها در طیف وسیعی از عدم امکان مطالبه خسارت تنبیهی در 4 ایالت از ایالت های آمریکا تا تعیین سقف مالی برای دعاوی خسارت تنبیهی در قوانین بیش از 25 ایالت در آمریکا و نیز قوانین سخت گیرانه برای اثبات وصف خاصی از فعل زیانبار و یا فاعل آن در دعوای خسارت تنبیهی و نیز اخذ بخشی از مبلغ خسارت تنبیهی به نفع صندوق عمومی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

فارسی:
الف) مقالات:
1)     داراب پور، مهراب و سعید سلطانی احمدآباد. فلسفه حقوقی و ماهیت خسارت تنبیهی. مجله حقوقی بین‌المللی، سال 32، شماره 52 ، (1394).
2)     قاسمی حامد، عباس و علی خسروی فارسانی و فهیمه آقابابایی. خسارت تنبیهی در حقوق ایران.  مجله حقوقی دادگستری، دوره 77، شماره 81 (1392)
3)     صادقی مقدم، محمد حسن و جعفر نوری یوشانلوئی، تحول مسئولیت مدنی در حقوق ایران و فرانسه با تاکید بر شناسایی خسارات غیر ترمیمی، فصلنامه حقوق (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی) 41، 4 (1390)
 
2. منابع به زبان انگلیسی
الف) کتب و مقالات
1)    Punitive Damages in Products Liability Action: Acomparative Critique of the Puerto Rican and Californian Traditions
2)    Davis, Melissa Michelle. “Procedural Protections in Punitive Damage Cases: Ensuring that Juries Are Asking the Right Questions About Wealth Evidence.” Temp. L. Rev. 81 (2008)
3)    Owen, David G. “A punitive damages overview: Functions, problems and reform.” Vill. L. Rev. 39 (1994)
4)    black, black’s law dictionary, sixth edition, 1990, west publishing co
5)    Cooter, Robert D. “Punitive Damages for Deterence: When and How Much.” Ala. L. Rev. 40 (1988): 1143.
6)    Polinsky, A. M., and S. Shavell. “Public Enforcement of law: The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law.” Volume 3 (1998)
7)     Polinsky, A. Mitchell, and Steven Shavell. “Punitive damages: An economic analysis.” Harvard Law Review (1998): 869-962
ب) پرونده‌های حقوقی (case law)
1)    Aubert v. Aubert, 529 A.2d 909, 914 (N.H. 1987)
2)    Barr v. Interbay Citizens Bank of Tampa, 649 P.2d 827 (Wash. 1982).
3)    BMW of North America, Inc. v. Gore 517 U.S. 559 (1996)C.R.S. § 13-21-102
4)    Mosing v. Domas, 830 So. 2d 967 (La. 2002)
5)    Nardelli v. Metro. Group Prop. & Cas. Ins. Co., 277P.3d 789 (Ariz. Ct. App. 2012)
6)    Pac. Mut. Life Ins. Co. v. Haslip 499 U.S. 1 (1991)
ج) قوانین
1.       ALA. CODE ANN. § 6-11
2.       ALASKA STAT. § 09.17.020
3.       ALASKA STAT. § 09.50.280
4.       Ariz. Rev. Stat. § 49-287(J)
5.       Ark. Code ANN. § 16-55-207
6.       C.R.S. § 13-25-127(2) (2015)
7.       CAL. CIVIL CODE § 3294(a)
8.       Fla. Stat. Ann. § 768.725
9.       FLA. STAT. ANN. § 768.73(1)
10.     Ga. Code Ann. § 51-12-5.1(b)
11.     I.C. § 6-1604(2) (2015)
12.     Idaho Code Ann. § 6-1604(3)
13.     Ind. Code Ann. § 34-51-3
14.     Iowa Code § 668A.1.a
15.     KAN. STAT. ANN. § 60-3701
16.     KAN. STAT. ANN. § 60-3702
17.     KY. REV. STAT. 411.184(2)
18.     LA Civ Code 3546
19.     M.C.A. § 27-1-220(3).
20.     Minn. Stat. § 549.20(1(a)
21.     MISS. CODE ANN. § 11-1-65
22.     Mo. Rev. Stat. § 537.675 (3)
23.     N. R.S. § 42.005(1)
24.     N.C. GEN. STAT. § 1D-15(b)
25.     N.C. GEN.STAT. § 1D-25
26.     N.D. CENT. CODE § 32- 03.2-11
27.     N.J.S.A. § 2A:15-5.12
28.     N.J.S.A. § 2A:15-5.14(b).
29.     N.R.S. § 42.005
30.     NH Rev Stat § 507:16
31.     OHIO REV. CODE ANN. § 2315.21(D)
32.     OR. REV. STAT. § 31.730
33.     Pa. Stat. Ann. tit. 40, §1303.505(e).
34.     S.C. CODE ANN. § 15-33-135
35.     S.D. CODIFIED LAWS § 21-1-4.1 (2004)
36.     Tex. Civ. Prac. & Rem. Code § 41.003
37.     Tex. Civ. Prac. & Rem. Code § 41.008
38.     U.S. Const. amend. XIV. 1868
39.     UTAH CODE ANN. § 78-18-1
40.     VA. CODE ANN. § 8.01- 38.1
41.     Wis. Stat. § 895.043(6)
 
د) پایگاه‌های اینترنتی (جهت دسترسی به متن کامل پرونده‌ها و قوانین)
https://supreme.justia.com
http://law.justia.com
https://www.lawserver.com
http://caselaw.findlaw.com/
https://www.courtlistener.com