بررسی ماهیت ذمه در فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله تخصصی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(علیه السلام)

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی

چکیده

در برخی از متون فقهی و حقوقی، واژه ذمه به دلیل تشابهاتی که با واژه‌های دیگر دارد، با آن‌ها خلط شده است و این واژه‌ها به‌جای یکدیگر استفاده‌شده‌اند؛ به‌طور مثال ذمه با عهده، تعهد، دین، ضمان، التزام و غیره، اما این استعمال صحیح نمی‌باشد. حال سؤال اصلی این است که ماهیت ذمه چیست؟ هدف اصلی ما در این تحقیق بررسی ماهیت ذمه و بیان ویژگی‌های آن و همچنین جلوگیری از خلط این مفهوم با مفاهیم مشابه است. ذمه محلی اعتباری است برای تعهداتی که شخص بر عهده می‌گیرد و قرار است انجام دهد؛ در حقیقت ذمه ظرفی است که دین در آن قرار می‌گیرد. همچنین ذمه لازمه وجود اعتباراتی مانند عهده، تعهد، دین و ضمان است.

کلیدواژه‌ها