عدم اختصاص بودجه‌ مصوب قانونی نهادهای عمومی غیردولتی (مطالعه‏ موردی بودجه قطارهای شهری)

نوع مقاله : مقاله تخصصی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

بودجه، همواره از مهم‏ترین چالش‏های قوای سه‏گانه و سازمان‏هایی که به نحوی از انحاء از بودجه بهره‌مند می‌گردند، بوده است. از مهمترینِ این چالش‏ها، عدم اختصاص بودجه‏های مصوّب نهادهای عمومی غیر دولتی می باشد. مشکلی که بعضاً دولت خود  عامل آن است. در چنین وضعیتی سؤال این است که سازمانی که بودجه‏ی مصوّب آن از سوی دولت پرداخت نشده است، چگونه می‏تواند حق قانونی خود را استیفا نماید. در این مقاله پاسخ به این سؤال را بطور خاص نسبت به پرونده‌ی بودجه‌ی قطار شهری و در قالب سازوکار  مراجعه به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری و مراجع عام قضایی جهت احراز مسئولیت سیاسی، مالی و قضایی دولت بررسی خواهیم کرد.

کلیدواژه‌ها

الف. کتب و مقالات
پیرنیا، حسین (1352)، مالیه عمومی مالیات‏ها و بودجه، تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر
دلاوری، محمدرضا (1390)، شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری، تهران: انتشارات جنگل
رستمی، ولی (1390)، مالیه عمومی، تهران: نشر بنیاد حقوقی میزان
غمامی، سید محمد مهدی (1390)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی
مدنی، سیّد جلال الدین (1366)، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
محسنی، فرید(1388)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات بین‏المللی الهدی
محسنی، فرید(1381)، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات فردافر
معاونت پژوهشی ریاست جمهوری (1389)، مجموعه قانون آیین نامه‎‏ی داخلی مجلس شورای اسلامی، تهران: نشر ریاست جمهوری
منصور، جهانگیر (1390)، قوانین و مقررات حقوقی کاربردی، تهران: نشر دوران
مهرپور، حسین (1387)، مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات دادگستر
مهرپور، حسین (1387)، مجموعه نظریات شورای نگهبان، تهران: انتشارات دادگستر، ج 3
هاشمی، سیّد محمّد (1389)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر میزان
امامی، محمد (1371)، «تصویب و اجرای بودجه در قانون دیوان محاسبات عمومی»، مجله‏ی حقوقی دادگستری، ش5
عمران، نعیمی (1388)، صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی، مجموعه مقالات همایش دیوان عدالت اداری: صلاحیت قضایی و دادرسی، تهران:  انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تهران مرکزی
هدایت نیا، فرج‏الله (1382)، «جایگاه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه‏های دولتی»، ماه‏نامه‏ی رواق اندیشه، ش19
ب. پایگاه‏های اینترنتی: