حقوق سازمان های پخش رادیو تلویـزیونی در موافقتنـامههـای بین المللی و حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله تخصصی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس تهران

2 Master of Intellectual Property Rights

چکیده

سازمان های پخش صدا و تصویر، به دلیل نقشی که در زمینه ایجاد دسترسی عمومی به اینگونه آثار و کنترل پخش مجدد آنها دارند، مورد حمایت قانون گذاران قرار گرفته اند. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی، به دنبال بررسی حقوق تعلق یافته به این سازمان ها، استثنائات احتمالی وارد بر این حقوق و ضمانت اجرای آن هستیم و در زمینه حقوق داخلی نیز به چشم انداز حقوق ایران در موضوع مورد بحث و میزان انطباق قوانین با اسناد بین المللی می پردازیم. بر اساس نتایج به دست آمده، سازمان های پخش صدا و تصویر، در حال حاضر تنها از حق اعطای مجوز یا منع از انجام پخش مجدد، تثبیت و موارد خاصی از تکثیر نسخه های ضبط شده و مخابره با عموم برنامه های ارسالی  بهره مند هستند. در کشور ما، پیش نویس لایحه قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط بر اساس قانون نمونه وایپو تدوین یافته است، که با توجه به آن، انتظار می رود که سطح حمایت از این سازمان ها به آن چه مدّ نظر سازمان جهانی مالکیت فکری می باشد، ارتقاء یابد.

کلیدواژه‌ها

منابع فارسی
1. اصلاحیه جمهوری اسلامی ایران بر پیش نویس معاهده جدید وایپو، 2007.
2. اولاد، ذبیح الله (1378)، «مفاهیم اساسی حق مؤلف و حقوق وابسته به آن »، دیدگاههای حقوقی، پاییز و زمستان78، شماره 15.
3. پورمحمدی ماهونکی، شیما (1385)، حقوق اجراکنندگان، تولیدکنندگان آثار صوتی و سازمان های پخش رادیو تلویزیونی، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی( مالکیت فکری)، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.
4. زرکلام، ستار (1387)، حقوق مالکیت ادبی و هنری، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت).
5. قانون مالکیت فکری فرانسه و آلمان: آثار ادبی و هنری، ترجمه ستار زرکلام، تهران: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
7. شبیری، سید حسن و همکاران (1389)، پیش نویس لایحه قانون جامع حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط، تهران: دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی.
8. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (1385)، مواضع و دیدگاه های حقوقی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در خصوص پیش نویس شماره 2/14 کمیته دائمی حق مؤلف و حقوق مرتبط سازمان مالکیت فکری
منابع لاتین:
1. Goldstein, Paul (2001), International Copyright: Principles, Law, and Practice, Oxford: Oxford University Press
2. Guibault, Lucie, (2004), Towards a Proposed Treaty on the Protection of Broadcasting Organizations, IRIS Merlin. Available At:
3. http://merlin.obs.coe.int/iris/2004/5/article1.en.html
4. Ress, Manon, (2007), Quick Look at the Comments on the New Draft Non-Paper, Consumer Project on Technology. Available At: http://www.cptech.org/blogs/wipocastingtreaty/2007-1-4_wipocastingtreaty_archive.html
5. Protection of Broadcasting Organizations, 2002, Standing Committee on Copyright and Related Rights, 7TH Session, Available At:
6. http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=4560
7. Protection of broadcasting organizations: terms and concepts, 2002, Standing Committee on Copyright and Related Rights, 8th Session. Available At:
8. http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=2268,
9. Non-paper on the WIPO Treaty on the Protection of Broadcasting Organizations. WIPO, 20 April, 2007
10. http://www.cptech.org/ip/wipo/bt
اسناد و قوانین داخلی و بین المللی
• قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب سال 1352
• Agreement on Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights, 1994
• Draft law on copy right and related rights for the (NAME OF COUNTRY), 2005
• E. C. Directive on the Coordination of Certain Rules Concerning Copyright and Rights Related to Copyright Applicable to Satellite Broadcasting and Cable Retransmission. E. C. 1993
• International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organization, Rome Convention
• The proposed WIPO treaty for the protection of rights of broadcasting, cablecasting and webcasting organizations
• WIPO Performances and Phonograms Treaty