بایسته‌های حاکم بر فرآیند تدوین و تصویب قانون اساسی: مطالعه موردی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 2، آبان 1398، صفحه 1-30

10.30497/leg.2019.2791

حسین خلف رضایی؛ مصطفی منصوریان


مقایسه مزایا و معایب قرارداد استصناع و قرارداد BOT در اجرای پروژه‌های دولتی

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 5-30

10.30497/leg.2016.2609

نجادعلی الماسی؛ سیدمحمد امارتی موسوی


آثار تغییر جنسیت پس از عقد نکاح در حقوق ایران و فقه امامیه

دوره 2، شماره 2، آبان 1395، صفحه 5-32

10.30497/leg.2016.2627

محمد روشن؛ علیرضا ترابی زیارتگاهی


مسؤولیت مدنی ناشی از حوادث وسایل نقلیه در پرتو قانون جدید بیمه اجباری مصوب 1395

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 5-38

10.30497/leg.2017.2639

احمد فرهانی؛ محمد حسین اسفندیار پور


اقسام رجوع از وصیت در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 3، شماره 2، آبان 1396، صفحه 5-26

10.30497/leg.2017.2645

محمدحسن صادقی مقدم؛ محمد‌مهدی میرجلیلی


قواعد عمومی حاکم بر عقود اذنی در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 4، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 5-28

10.30497/leg.2018.2651

جواد سرخوش؛ محمدجواد بصیرتی


بازتعریف قاعده اذن و آثار ناشی از آن

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 5-24

10.30497/leg.2019.2785

محسن اسماعیلی؛ علی امرایی


تعیین قانون حاکم بر اهلیت بیگانگان مقیم در خاک ایران

دوره 4، شماره 2، آبان 1397، صفحه 5-26

10.30497/leg.2018.2815

نجادعلی الماسی؛ مرتضی نجف‌آبادی


مبادی و تحولات قانون مدنی کشورهای عربی

دوره 1، شماره 1، آبان 1394، صفحه 7-28

10.30497/leg.2015.2457

حمید بهرامی احمدی؛ حمزه امینی نسب


بررسی محدودیت‌‌های خسارت تنبیهی در حقوق ایالات متحد آمریکا

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 25-40

10.30497/leg.2019.2786

رسول آقا داداشی


امتداد قواعد امانت در حقوق تجارت ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق تجارت مصر

دوره 3، شماره 2، آبان 1396، صفحه 27-62

10.30497/leg.2017.2646

محسن اسماعیلی؛ علیرضا قاسمی


رویکردی نوین به مبحث مالیت: مالیت استقبالی در فقه و حقوق ایران

دوره 4، شماره 2، آبان 1397، صفحه 27-50

10.30497/leg.2018.2816

سید مصطفی سعادت مصطفوی؛ محمد خردمندراد


سازوکار انطباق فقه با زمانه از منظر امام خمینی(ره) و شهید صدر(ره) با تکیه بر مفاهیم عقل و عرف

دوره 1، شماره 1، آبان 1394، صفحه 29-56

10.30497/leg.2015.2604

علی غلامی؛ محمد پورکیانی


مطالعه تطبیقی شرط فسخ و فاسخ در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 4، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 29-54

10.30497/leg.2018.2652

جعفر عسگری؛ علی اکبر جعفری


تحدید مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در حقوق ایران و کنوانسیون‌های بین‌المللی

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 31-54

10.30497/leg.2016.2611

محسن ایزانلو؛ مرتضی بهادران شیروان؛ علی مهاجرانی


بررسی محدودیت‌‌های خسارت تنبیهی در حقوق ایالات متحد آمریکا

دوره 5، شماره 2، آبان 1398، صفحه 31-50

10.30497/leg.2019.2792

محسن اسماعیلی؛ ابوالفضل قوی البنیه


بررسی ماهیت ذمه در فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران

دوره 2، شماره 2، آبان 1395، صفحه 33-58

10.30497/leg.2016.2628

محمود جمال‌الدین زنجانی؛ محمدجواد شیرازی


بررسی ماهیت و مسئله تضمین سود در اوراق مشارکت

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 39-62

10.30497/leg.2017.2640

محمد روشن؛ مجتبی جهان تیغی


قواعد عمومی حاکم بر انحلال عقود نیابتی

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 41-72

10.30497/leg.2019.2787

علیرضا عالی پناه؛ عادل صالحی عارف


بررسی کارکردهای نهاد «امر به معروف ونهی از منکر» از منظر نظریه‌های جرم‌شناختی

دوره 5، شماره 2، آبان 1398، صفحه 51-82

10.30497/leg.2019.2793

سلمان عمرانی؛ رامین مالک


سازوکارهای حق دسترسی به اطلاعات بودجه در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا

دوره 4، شماره 2، آبان 1397، صفحه 51-90

10.30497/leg.2018.2817

سیدمحمدهادی راجی؛ احمد صالحی


مبانی فقهی و حقوقی پرداخت نفقه به زن در ایام عده وفات

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 55-76

10.30497/leg.2016.2613

سیدمصطفی سعادت مصطفوی؛ ابراهیم جلالیان


بررسی فقهی حقوقی شروط لازم جهت تحقق معافیت بند (ث) ماده 302 قانون مجازات اسلامی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 55-72

10.30497/leg.2018.2653

علی غلامی


توقیف اموال دولتی در حقوق ایران و تجارت بین الملل

دوره 1، شماره 1، آبان 1394، صفحه 57-80

10.30497/leg.2015.2605

امین حسنوند؛ رسول صحرانورد


مبنای حکومت اراده و تراضی در خیارات در حقوق ایران و فقه مذاهب اسلام

دوره 2، شماره 2، آبان 1395، صفحه 59-82

10.30497/leg.2016.2632

سیدمصطفی سعادت‌مصطفوی؛ میثم شکوهی