1. بایسته‌های حاکم بر فرآیند تدوین و تصویب قانون اساسی: مطالعه موردی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-30

حسین خلف رضایی؛ مصطفی منصوریان


2. مقایسه مزایا و معایب قرارداد استصناع و قرارداد BOT در اجرای پروژه‌های دولتی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 5-30

نجادعلی الماسی؛ سیدمحمد امارتی موسوی


3. آثار تغییر جنسیت پس از عقد نکاح در حقوق ایران و فقه امامیه

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 5-32

محمد روشن؛ علیرضا ترابی زیارتگاهی


4. مسؤولیت مدنی ناشی از حوادث وسایل نقلیه در پرتو قانون جدید بیمه اجباری مصوب 1395

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 5-38

احمد فرهانی؛ محمد حسین اسفندیار پور


5. اقسام رجوع از وصیت در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-26

محمدحسن صادقی مقدم؛ محمد‌مهدی میرجلیلی


6. قواعد عمومی حاکم بر عقود اذنی در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 5-28

جواد سرخوش؛ محمدجواد بصیرتی


7. بازتعریف قاعده اذن و آثار ناشی از آن

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 5-24

محسن اسماعیلی؛ علی امرایی


8. تعیین قانون حاکم بر اهلیت بیگانگان مقیم در خاک ایران

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 5-26

نجادعلی الماسی؛ مرتضی نجف‌آبادی


9. مبادی و تحولات قانون مدنی کشورهای عربی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 7-28

حمید بهرامی احمدی؛ حمزه امینی نسب


10. بررسی محدودیت‌‌های خسارت تنبیهی در حقوق ایالات متحد آمریکا

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 25-40

رسول آقا داداشی


11. امتداد قواعد امانت در حقوق تجارت ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق تجارت مصر

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 27-62

محسن اسماعیلی؛ علیرضا قاسمی


12. رویکردی نوین به مبحث مالیت: مالیت استقبالی در فقه و حقوق ایران

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 27-50

سید مصطفی سعادت مصطفوی؛ محمد خردمندراد


13. سازوکار انطباق فقه با زمانه از منظر امام خمینی(ره) و شهید صدر(ره) با تکیه بر مفاهیم عقل و عرف

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 29-56

علی غلامی؛ محمد پورکیانی


14. مطالعه تطبیقی شرط فسخ و فاسخ در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 29-54

جعفر عسگری؛ علی اکبر جعفری


15. تحدید مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در حقوق ایران و کنوانسیون‌های بین‌المللی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 31-54

محسن ایزانلو؛ مرتضی بهادران شیروان؛ علی مهاجرانی


16. بررسی محدودیت‌‌های خسارت تنبیهی در حقوق ایالات متحد آمریکا

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 31-50

محسن اسماعیلی؛ ابوالفضل قوی البنیه


17. بررسی ماهیت ذمه در فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 33-58

محمود جمال‌الدین زنجانی؛ محمدجواد شیرازی


18. بررسی ماهیت و مسئله تضمین سود در اوراق مشارکت

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 39-62

محمد روشن؛ مجتبی جهان تیغی


19. قواعد عمومی حاکم بر انحلال عقود نیابتی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 41-72

علیرضا عالی پناه؛ عادل صالحی عارف


20. بررسی کارکردهای نهاد «امر به معروف ونهی از منکر» از منظر نظریه‌های جرم‌شناختی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 51-82

سلمان عمرانی؛ رامین مالک


21. سازوکارهای حق دسترسی به اطلاعات بودجه در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 51-90

سیدمحمدهادی راجی؛ احمد صالحی


22. مبانی فقهی و حقوقی پرداخت نفقه به زن در ایام عده وفات

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 55-76

سیدمصطفی سعادت مصطفوی؛ ابراهیم جلالیان


23. بررسی فقهی حقوقی شروط لازم جهت تحقق معافیت بند (ث) ماده 302 قانون مجازات اسلامی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 55-72

علی غلامی


24. توقیف اموال دولتی در حقوق ایران و تجارت بین الملل

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 57-80

امین حسنوند؛ رسول صحرانورد


25. مبنای حکومت اراده و تراضی در خیارات در حقوق ایران و فقه مذاهب اسلام

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 59-82

سیدمصطفی سعادت‌مصطفوی؛ میثم شکوهی