کلیدواژه‌ها = حکم
وضعیت فقهی و حقوقی شرط عدم توالد و تناسل ضمن عقد نکاح

دوره 4، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 121-140

10.30497/leg.2018.2656

محمد روشن؛ مجتبی جهان تیغی


اقسام رجوع از وصیت در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 3، شماره 2، آبان 1396، صفحه 5-26

10.30497/leg.2017.2645

محمدحسن صادقی مقدم؛ محمد‌مهدی میرجلیلی