نویسنده = ���������� ����������������������
مدیریت شرایط اضطراری سلامت در دوران بیماری کرونا؛ مطالعه تطبیقی ایران و قطر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1399

10.30497/leg.2020.75494

سیدامیرحسین سیدی؛ محمد جواد جاوید