نویسنده = ������������ ��������
درآمدی بر هزینه های دولت در اسلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1399

10.30497/leg.2020.75493

امیر نعیمی؛ علی ربیع زاده