نویسنده = ���������������� �������� ��������
بررسی حمایت‌های مالیاتی در زمان شیوع ویروس‌کرونا با نگاهی به سیره علوی در وصول مالیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1399

10.30497/leg.2020.75492

محمد طاهر صفرزاده؛ هادی طحان نظیف