نویسنده = ������������ ����������������
ایرادات نظام درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری و پیشنهاداتی برای اصلاح آن

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 49-76

10.30497/leg.2020.2805

غلامحسین الهام؛ محمدمهدی میرزایی