نویسنده = �������������� ������������ ��������
اعتبار سنجی مفهوم امین در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 1-24

10.30497/leg.2020.2803

محسن اسماعیلی؛ محمد کربلایی پازکی