نویسنده = ������������������ ��������
ضرورت اصلاح مقررات ورشکستگی

دوره 5، شماره 2، آبان 1398، صفحه 157-192

10.30497/leg.2019.2797

سهیل طاهری؛ حسین بالازاده