نویسنده = ���������� ��������
بررسی تحولات احکام مرور زمان در حقوق کیفری ایران

دوره 5، شماره 2، آبان 1398، صفحه 109-134

10.30497/leg.2019.2795

محمدعلی مهدوی‌ثابت؛ جابر بیگی