نویسنده = �������������� ����������
تشابه و تمایز قاعده استاپل با قاعده غرور و اقرار

دوره 3، شماره 2، آبان 1396، صفحه 97-126

10.30497/leg.2017.2648

بهزاد پورسید؛ رسول آقا داداشی


شرکت یک نفره در حقوق ایران و کامن‌لا

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 77-100

10.30497/leg.2016.2622

بهزاد پورسید؛ مجتبی شفیع زاده