نویسنده = ���������������� ���������� ��������
تحلیل فقهی و حقوقی ماده‌ی 1013 قانون مدنی و امکان تعمیم آن به انواع امین

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 63-96

10.30497/leg.2017.2641

محسن اسماعیلی؛ سعید اکبرزاده مقدم