نویسنده = �������� ���������� ����������
وضعیت فقهی و حقوقی شرط عدم توالد و تناسل ضمن عقد نکاح

دوره 4، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 121-140

10.30497/leg.2018.2656

محمد روشن؛ مجتبی جهان تیغی


بررسی ماهیت و مسئله تضمین سود در اوراق مشارکت

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 39-62

10.30497/leg.2017.2640

محمد روشن؛ مجتبی جهان تیغی