نویسنده = ������������ ��������������������������
جایگاه اصل سرعت و روزآمدی مقررات‌گذاری خوب در نظام اداری ایران

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 103-120

10.30497/leg.2020.2807

سیّدمحمّدمهدی غمامی؛ وحید معین


سازوکارهای الزام به اخلاق در قوانین جمهوری اسلامی

دوره 5، شماره 2، آبان 1398، صفحه 277-310

10.30497/leg.2019.2801

سیّدمحمّدمهدی غمامی؛ جواد محمدی


عدم اختصاص بودجه‌ مصوب قانونی نهادهای عمومی غیردولتی (مطالعه‏ موردی بودجه قطارهای شهری)

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 101-124

10.30497/leg.2016.2625

سیّدمحمّدمهدی غمامی؛ محمّدطه خرّاطها