نویسنده = ������������������ ��������
توقیف اموال دولتی در حقوق ایران و تجارت بین الملل

دوره 1، شماره 1، آبان 1394، صفحه 57-80

10.30497/leg.2015.2605

امین حسنوند؛ رسول صحرانورد