نویسنده = ������������ ������������ ��������
مبادی و تحولات قانون مدنی کشورهای عربی

دوره 1، شماره 1، آبان 1394، صفحه 7-28

10.30497/leg.2015.2457

حمید بهرامی احمدی؛ حمزه امینی نسب