تماس با ما

آدرس: ایران، تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق(ع)، دانشکده معارف اسلامی و حقوق.
کدپستی: 1465943681
شماره تماس:  88094001 داخلی 366 (زمان پاسخگویی: .....................................)
آدرس پست الکترونیک اصلی: leg@isu.ac.ir
آدرس پست الکترونیک پشتیبان: govahisu@chmail.ir


CAPTCHA Image