دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 7، پاییز و زمستان 1397، صفحه 5-184 

مقاله تخصصی

1. تعیین قانون حاکم بر اهلیت بیگانگان مقیم در خاک ایران

صفحه 5-26

نجادعلی الماسی؛ مرتضی نجف‌آبادی


4. قاچاق سازمان یافته کالا در حقوق کیفری ایران

صفحه 131-156

سیدحسین میرمحمدصادقی؛ محمدرضا عدومی زاده