مقاله ترویجی

1. بررسی حمایت‌های مالیاتی در زمان شیوع ویروس‌کرونا با نگاهی به سیره علوی در وصول مالیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1399

محمد طاهر صفرزاده؛ هادی طحان نظیف


2. درآمدی بر هزینه های دولت در اسلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1399

امیر نعیمی؛ علی ربیع زاده


مقاله پژوهشی

3. مدیریت شرایط اضطراری سلامت در دوران بیماری کرونا؛ مطالعه تطبیقی ایران و قطر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1399

سیدامیرحسین سیدی؛ محمد جواد جاوید


4. بررسی الزامات داوری ویدئوکنفرانسی در ایران با مقایسه با مراکز داوری آمریکا برای حل معضل کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1399

زینب طلابکی طرقی؛ هدایت اله سلطانی نژاد