تعداد مقالات: 70
2. مقایسه مزایا و معایب قرارداد استصناع و قرارداد BOT در اجرای پروژه‌های دولتی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 5-30

نجادعلی الماسی؛ سیدمحمد امارتی موسوی


3. آثار تغییر جنسیت پس از عقد نکاح در حقوق ایران و فقه امامیه

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 5-32

محمد روشن؛ علیرضا ترابی زیارتگاهی


4. مسؤولیت مدنی ناشی از حوادث وسایل نقلیه در پرتو قانون جدید بیمه اجباری مصوب 1395

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 5-38

احمد فرهانی؛ محمد حسین اسفندیار پور


5. اقسام رجوع از وصیت در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-26

محمدحسن صادقی مقدم؛ محمد‌مهدی میرجلیلی


6. قواعد عمومی حاکم بر عقود اذنی در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 5-28

جواد سرخوش؛ محمدجواد بصیرتی


7. تعیین قانون حاکم بر اهلیت بیگانگان مقیم در خاک ایران

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 5-26

نجادعلی الماسی؛ مرتضی نجف‌آبادی


8. مبادی و تحولات قانون مدنی کشورهای عربی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 7-28

حمید بهرامی احمدی؛ حمزه امینی نسب


9. امتداد قواعد امانت در حقوق تجارت ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق تجارت مصر

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 27-62

محسن اسماعیلی؛ علیرضا قاسمی


10. رویکردی نوین به مبحث مالیت: مالیت استقبالی در فقه و حقوق ایران

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 27-50

سید مصطفی سعادت مصطفوی؛ محمد خردمندراد


12. مطالعه تطبیقی شرط فسخ و فاسخ در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 29-54

جعفر عسگری؛ علی اکبر جعفری


13. تحدید مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در حقوق ایران و کنوانسیون‌های بین‌المللی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 31-54

محسن ایزانلو؛ مرتضی بهادران شیروان؛ علی مهاجرانی


14. بررسی محدودیت‌‌های خسارت تنبیهی در حقوق ایالات متحد آمریکا

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 31-50

محسن اسماعیلی؛ ابوالفضل قوی البنیه


15. بررسی ماهیت ذمه در فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 33-58

محمود جمال‌الدین زنجانی؛ محمدجواد شیرازی


16. بررسی ماهیت و مسئله تضمین سود در اوراق مشارکت

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 39-62

محمد روشن؛ مجتبی جهان تیغی


17. بررسی کارکردهای نهاد «امر به معروف ونهی از منکر» از منظر نظریه‌های جرم‌شناختی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 51-82

سلمان عمرانی؛ رامین مالک


18. سازوکارهای حق دسترسی به اطلاعات بودجه در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 51-90

سیدمحمدهادی راجی؛ احمد صالحی


19. مبانی فقهی و حقوقی پرداخت نفقه به زن در ایام عده وفات

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 55-76

سیدمصطفی سعادت مصطفوی؛ ابراهیم جلالیان


21. توقیف اموال دولتی در حقوق ایران و تجارت بین الملل

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 57-80

امین حسنوند؛ رسول صحرانورد


22. مبنای حکومت اراده و تراضی در خیارات در حقوق ایران و فقه مذاهب اسلام

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 59-82

سیدمصطفی سعادت‌مصطفوی؛ میثم شکوهی


23. تحلیل فقهی و حقوقی ماده‌ی 1013 قانون مدنی و امکان تعمیم آن به انواع امین

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 63-96

محسن اسماعیلی؛ سعید اکبرزاده مقدم


24. بررسی تطبیقی نهاد سازش در حقوق ایران و حقوق تجارت بین‌الملل

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 63-96

علیرضا عالی پناه؛ محسن زیار


25. مبانی فقهی عدم قصاص پدر در قانون مجازات اسلامی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 73-94

سلمان عمرانی؛ حسین حاجی قربانی